ChemTech

Congnghehoahoc.org

[E.book] Công nghệ chế biến Khí tự nhiên và Khí đồng hành

1. PGS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Công nghệ chế biến Khí tự nhiên và Khí đồng hành – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2. Giáo trình Công nghệ Xử lý khí – Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: