ChemTech

Congnghehoahoc.org

[E.book] Sổ tay Quá trình và Thiết bị CN Hóa chất

Cuốn sổ tay (tiếng Việt) không thể thiếu đối với sinh viên học ngành Công nghệ hóa học các trường ĐH Kỹ thuật. Sách được dịch từ tiếng Nga, do các GS đầu ngành tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, dịch và biên soạn.

 – Tập 1

Tập 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: