ChemTech

Congnghehoahoc.org

[E.book] Hóa hữu cơ

* Giáo trình của sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

– Tập 1 + 2

– Tập 3

 

* Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn – Hóa học Hữu cơ – DDHQG Hà Nội

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: