ChemTech

Congnghehoahoc.org

CNHH

Công nghệ Hóa học (CNHH) là một ngành khoa học – kỹ thuật – công nghệ nghiên cứu chuyên sâu tới các vấn đề thuộc lĩnh vực Hóa học và các lĩnh vực có môi liên hệ gần khác như Thực phẩm, Sinh học, Vật lý, Môi trường, Khoa học sự sống…

Các chuyên ngành cơ bản của Công nghệ Hóa học có thể phân chia thành: Công nghệ tổng hợp Hữu cơ, Công nghệ Vô cơ – phân bón, Công nghệ Hóa dầu và Khí, Công nghệ nhiên liệu rắn, Công nghệ Xenlulozo – Giấy, Công nghệ Hóa Dược, Hóa học các hợp chất tự nhiên, Công nghệ vật liệu cao phân tử, Công nghệ Cao su, Công nghệ vật liệu silicat, Công nghệ Điện hóa – Bảo vệ kim loại, Máy và thiết bị ngành CN Hóa học, Quá trình công nghệ Hóa học…

Diễn đàn congnghehochoc.org vì nhiều lý do đã không còn online, dù những kiến thức mà 4r này mang lại là không nhiều tuy nhiên ở đó chứa nhiều tâm huyết của các thành viên.  WebBlog này không thể mang lại những gì đã có ở 4r CNHH, nhưng nó sẽ cố gắng khôi phục và kế tiếp phần nào…

Mục tiêu đầu tiên của Blog này là đưa trở lại online các link download các tài liệu học tập trong lĩnh vực CNHH cho mọi người quan tâm.

Trân trọng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: