ChemTech

Congnghehoahoc.org

Category Archives: Hóa Vô cơ

Crom

Nguồn gốc, tính chất vật lý của Crom Crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB. Khối lượng phân tử 51,9661đvc, là nguyên tố có STT 24 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Crom có số oxi hoá đặc trưng nhất là +3 và kém đặc trưng hơn là +6.Ngoài ra …

Continue reading

Asen

Nguyên tố As (M=74,92) thuộc nhóm VA, có cấu hình [Ar] 3d104s24p3 có obitan d trống nên ngoài việc cho những hợp chất trong đó chúng có số oxi hoá +3 hoặc -3, nó còn có khả năng tạo nên 2 liên kết cộng hoá trị nữa để tạo nên hợp chất có số oxi …

Continue reading

[E.Book] Hóa Vô cơ – Hoàng Nhâm

Trọn bộ 3 tập Hóa Vô cơ – của tác giả Hoàng Nhâm. Một cuốn sách hay. Tập 1  –  Tập 2  –  Tập 3

Continue reading